Ee Arkitekter Kulturogbevægelsesparkhøng Ankomst Nyidrætshal

KULTUR- OG BEVÆGELSESPARK HØNG

TYPE: Kultur- og Bevægelsespark, Om- og tilbygning af idrætsfacilitet
STØRRELSE
: 2000 m2 ny bygning
STED
: Høng
KLIENT
: Kalundborg Kommune
INTERESSENT
: Lokale og Anlægsfonden
SAMARBEJDSPARTNERE
: Bisgaard Landskab, EKJ rådgivende ingeniører, Michael Gylling aps
ÅR
: 2020
STATUS
: Opført
FOTOGRAF
: Adam Mørk

1. præmie i indbudt projektkonkurrence ”Nye tider – Nye haller” udskrevet af Lokale og Anlægsfonden og Kalundborg Kommune. Kultur- og Bevægelsespark Høng bliver et sted for alle former for fritidsliv på tværs af klimaskærme, på tværs af alder og på tværs af by- og kommune grænser. Udgangspunktet er at skabe et unikt sted – et samlet anlæg som favner både park og bygninger -og nøgleordet er forbindelser.

Først og fremmest skaber anlægget en rekreativ forbindelse mellem det urbane og det landskabelige, byen og naturen. Det udgør porten til parken og landskabet. Anlæggets pavillonstruktur skaber ophold i kanten ud mod parkens aktivitetsflader, så der skabes tilgængelighed for alle og samtidigt skabes intimitet og fællesskab. Vi kan dyrke hver vores aktivitet, men vi er stadig i samme rum, i samme fællesskab.

Anlægget skaber også forbindelse mellem inde og ude. Princippet kalder vi mellemzonen. Taget dækker flere zoner og skaber en graduering mellem inde og ude og skaber forskellige stemninger og kontakt til udearealerne alt efter hvor i strukturen man befinder sig. Udendørs- og indendørsaktiviteter inspirerer hinanden, og udøverne bliver hinandens publikum.

Frem for alt skaber anlægget forbindelser mellem mennesker. Sportens klassiske aktiviteter interagerer med nye former for idræt, leg og bevægelse, og aktiviteternes mellemrum giver plads til nye mødesteder, hvor nye fællesskaber kan gro på tværs af foreninger og selvorganiserede aktiviteter. Anlægget lader aktiviteter lukke sig om sig selv, når dette foretrækkes, men gør det også muligt, at aktiviteterne åbner sig mod omgivelserne. Et eksempel på dette er Kultursalen, som både kan lukkes af, når særlige grupper ønsker det, og som til andre lejligheder kan åbnes mod haverummet og parken.

Anlægget er ikke blot et idrætsanlæg. Idrætsaktiviteter blandes med sociale aktiviteter og naturoplevelser. Anlægget anerkender dermed, at sundhed ikke alene handler om fysisk styrke og udholdenhed, men også om mental og social velvære.

Idrætshallen i Høng udvides med flere faciliteter der understøtter nye fritidsaktiviteter lige fra dans og yoga til koncerter, teater og konferencer. Der tilbygges en ny Multisal, nyt Caféområde og Kultursal der kan åbnes op mod det nye landskabsrum Kulturhaven. Haven omkranses af mellemzonens overdækkede arealer der forbinder læringspavillonen og værkstedet med de udendørs aktiviteter.

Elkiær + Ebbeskov arkitekter er totalrådgiver på opførelse af aktivitetsloop Høng. Tegnestuen har stået i spidsen for at team af ingeniører, landskabsarkitekter, brandrådgivere, akustikere, byggeledere, etc. Tegnestuen har været garant for at de bærende visioner fra konkurrenceprojektet og ønsker fra brugerinddragelsesprocessen er blevet båret gennem byggeprocessen med øje for detaljen, arkitektonisk kvalitet og oplevelsesrige rumligheder.

Ee Arkitekter Kulturogbevægelsesparkhøng Loop Mellemzone Gynger
Ee Arkitekter Kulturogbevægelsesparkhøng Pavillion Undervisning Indeude
Ee Arkitekter Kulturogbevægelsesparkhøng Mødested Siddeniche
Ee Arkitekter Kulturogbevægelsesparkhøng Kulturrogytmik Sal

” Tendenser viser at vi bruger meget mere tid udendørs. Vi går på café ude, spiser ude, laver mad ude, vi løber året rundt, etc., så skal vi ikke tage konsekvensen og udvikle mange flere aktiviteter i mellemzonen? ”

Citat xxxxxxx

Ee Arkitekter Kulturogbevægelsesparkhøng Mødested Cafe
Ee Arkitekter Kulturogbevægelsesparkhøng Motoriklandskab Multihal
Ee Arkitekter Kulturogbevægelsesparkhøng Siddelandskab Video
Ee Arkitekter Kulturogbevægelsesparkhøng Hængekøjer Mødested