E+E _Profil

ELKIÆR + EBBESKOV arkitekter udvikler og realiserer projekter indenfor byggeri og planlægning. Vi arbejder med både nybyggeri, renovering og transformation af bygninger, men også med procesdesign og helhedsplaner. Fælles for projekterne er en ambition om at skabe sanselig og oplevelsesrig arkitektur som en inkluderende ramme om menneskers liv.

Kvalitets arkitektur er bæredygtig arkitektur forstået som at vi designer med robuste materialer der patinerer smukt, men også at arkitektonisk kvalitet er forudsætningen for at vi trives i bygningerne, at vi holder af at være der og derfor passer på dem langt ind i fremtiden. Vi gør os umage for at skabe arkitektonisk kvalitet og vi følger den til dørs helt ned i detaljen. 

”VI DESIGNER FOR HVERDAGEN MED FOKUS PÅ RUMLIGE KVALITETER FOR BRUGEREN – FOR DET ENKELTE MENNESKE OG FOR FÆLLESSKABET. BYGNINGERNE SKAL FUNGERE FRA DAG ET, MEN VÆRE ÅBNE FOR NYE PROGRAMMER OG PÅVIRKNINGER I FREMTIDEN”

FOKUS OMRÅDER

BOLIGEN
Fra tegnestuens start har udvikling af boliger været et af vores store interesseområder. Studier af 70’ernes typehuse og datidens familiemønstre til nutidens ønsker til livet i enfamiliehuset har resulteret i mange vellykkede transformationer af typehuset til moderne lyse og rummelige familieboliger.

Erfaringen med vores ønsker og drømme til boligen, har vi taget med over i udviklingen af nye villaer, sommerhuse og rækkehuse. Fælles er at de forankres til stedet ud fra grundige analyser af grunden og med respekt for naboer og naturen omkring.

Boligerne udvikles i samarbejde med bygherre i en proces der trygt fører projektet fra første skitse til færdig bygning.

KULTUR OG IDRÆTSBYGGERI
Tegnestuen realiserer i disse år en række nyskabende kultur- og idrætsprojekter der alle fokuserer på at skabe nye oplevelsesrige rum og lokale mødesteder for et aktivt forenings- og fritidsliv.

Fælles for projekterne er en forståelse af at fremtidens lokale mødesteder er foreningernes mødesteder og hverdagens sociale rum. Det er grundlaget for at skabe fremtidens nye samlingshuse om det er til idræts aktiviteter eller kulturelle udfoldelser. Vi skelner ikke mellem kultur- og idrætshuse, men ser det som multifunktionelle huse, der skal kunne rumme mange aktiviteter. Et rum designet til gymnastikkens grandprixopvisninger kan med den rette aptering også være rummet for børneteater, eller ballet undervisning. Det handler om at have fokus på rumlig performance og samtidsbrug i udviklingen af fremtidens kultur- og idrætsbyggeri.

I alle projekter har vi fokus på at opnå synergi funktionerne imellem, så der opstår nye både rumlige og menneskelige sammenhænge i byggeriet. Vi har fokus på byggeriets integration med stedet og arbejder derfor med stedets stoflige karakter og funktioner der forbinder inde- med udeaktiviteter.

PLANLÆGNING
Tegnestuen arbejder ofte i spændingsfeltet mellem bygning og planlægning ud fra en vision om at stedets iboende kvaliteter skaber den bedste baggrund for en unik, men samtidigt robust planlægning lige fra større helhedsplaner til den enkelte bygning.

Vores erfaring fra udvikling af den enkelte bolig beriger vores arbejde med planlægning af større boligbebyggelser. Vi tænker boligens kvaliteter både inde- og udefra. For os er det ikke spring i skala, men at sætte mennesket i centrum når landskabets karakter og stedets egenskaber finder genklang i den enkelte bolig.

Mennesket er også i centrum når vi designer helhedsplaner for et sundt og aktivt udeliv om det er forbindelsesstier i landskabet eller aktive spots i bymæssig kontekst, så skaber vi inkluderende steder for alle aldre.

DET SIGER ANDRE OM OS

 

“Der er tale om et foregangsprojekt, der på en lang række områder vil vise vejen frem for moderne danske idrætsfaciliteter. Det gælder de meget fleksible idrætsrum, der tager særligt højde for ønskerne fra teenagere og kvinder. Og det gælder i høj grad også de mange nye digitale løsninger, som vil vise, hvordan en dansk idrætsfacilitet kan tilbyde brugergrupperne en række spændende muligheder for nye interaktive oplevelser i deres idrætsudfoldelse”

Citat: Jakob Færch, Udviklingskonsulent i Lokale og AnlægsfondenCITAT 

“Der er tale om en helt ny og spændende tilgang til princippet om et multihus. Vinderprojektet er et opgør med tanken om en enkelt bygning og peger i stedet mod en række bygninger under samme tag med gader imellem, som vil blive både aktivitets- og mødesteder. Der er truffet nogle solide beslutninger på bæredygtighedsområdet, som er godt tænkt ind i arkitekturen. Det senere endelige bearbejdede forslag vil blive et eksempelprojekt for andre kommuner, som overvejer at bygge idræt, kultur og sundhed sammen – med hensyn til bæredygtigheden.”

Citat dommerbetænkning Pulsen, Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden

”Med DYRK DIN BY er det lykkedes at skabe noget så sjældent som en bærende idé, der både tager et lokalt afsæt og samtidigt rammer en international trend. Dette giver projektet et potentiale, der rækker langt længere, end hvad en fysisk plan i sig selv kan bære – processen, forankringen og ejerskabet bliver derfor det, der skal forløse idéens potentiale …”

Citat dommerbetænkning Fremtidens Forstad, Nykøbing Falster

”I konkurrencen (Metropolzonen) var jeg meget imponeret af den gruppe [team C], der beskrev skønheden i den nuværende situation og sagde: ’Lad være med at ændre noget, med mindre der er flere gode grunde til det.’”

Rem Koolhaas interviewet i Politiken, søndag 6 maj 2007