Lindholm 01

DYRK DIN BY, FREMTIDENS FORSTAD

TYPE: 1. Præmie, Planlægning af nyt boligområde for ca. 1000 boliger
STØRRELSE: 80 ha
SAMARBEJDSPARTNERE: GHB landskab, Gottlieb Paludan, RELOMANDERET, Hundsbæk og Henriksen Ingeniører
ÅR: 2013

OPSUMMERING & VISION

Med forslaget DYRK DIN BY bliver visionen om Ydre Østerbro og Nykøbing Falster som Fremtidens Forstad udfoldet. I korte træk kan forslaget beskrives således:

Mulige umuligheder
Helhedsplanen bygger på den efterstræbte vision, som udfolder sig til fulde, når enkeltelementerne føres ud i livet. Dermed har visionen en realisme over sig, der tilfører helhedsplanen robusthed. I kombinationen mellem det mulige og umulige vil der over tid kunne arbejdes på at justere enkeltelementerne, så de gøres mere visionære eller mere jordnære efter behov. DYRK DIN BY er derfor en både realistisk, fleksibel og robust helhedsplan.

Vækst – bogstaveligt og overført
Hovedopgaven er at skabe vækst. Med Femern Bælt-forbindelsen er Lolland-Falster ikke længere i udkanten, men derimod i forkanten af Øresundsregionen og et centralt knudepunkt i den nye Femern Bælt- region mellem Nordtyskland og det sydlige Skandinavien. Nykøbing-Falster har områdets største potentiale for bosætning med kulturtilbud, bycentrum med butiksliv, forenings- og fritidstilbud, mm. – kort sagt fundamentet for at udvikle det gode hverdagsliv i rekreative omgivelser. Og med Vækstkvarteret (A1) findes også den fysiske plads, der skal til for at rumme denne tilvækst.

Dyrk – bogstaveligt og overført
I Fremtidens Forstad dyrker man sin by, foruden borgernes engagement sygner forstæderne hen. Ved at skabe rammerne for denne dyrkning – i overført betydning – gør vi menneskene til en ressource, og ved at kombinere den med de lokale og landskabelige egenskaber skabes dyrkningen i bogstaveligste forstand. Kombinationen er udgangspunktet for den omdannelse af Ydre Østerbro, der gør stedet til en moderne dyrkningsby – et sted, der mixer kultur, aktiviteter og sammenhold fra byen med ro, selvforsyning og rekreativt liv fra landet. Et sted, der er værd at dyrke.

Det stedsbundne og lokalt særegne
For os har opgavens udfordring været at dykke ned i, hvad “Det rekreative hverdagsliv” egentlig er – og vi har fundet ud af, at netop det rekreative hverdagsliv dækker over det, der er styrken ved forstaden i provinsen. Nykøbing-Falster har et kæmpe potentiale, og med baggrund i de lokalt særegne kvaliteter som f.eks.- god landbrugsjord og deraf fantastiske afgrøder bygger hele forslaget på at kombinere de mange særegne kvaliteter på ny for herigennem at skabe fremtidens forstad. Autenticitet kan ikke købes.

Fra skjulte ressourcer – til at være en ressource for hinanden
Med en fundering i et bondesamfund og en håndværkerkultur, hvor man hjælper og har tid til hinanden, familien og fællesskabet, og med den udprægede grad af opbakning til det lokale foreningsliv, tager vi fat i det store – men til tider skjulte – potentiale, der som et ressourceatlas kan foldes ud og gøres tilgængeligt – for herigennem at skabe nye muligheder.

Fra opbakning til deltagelse og ejerskab
Der gennemføres ikke noget, der ikke er ejerskab til. Derfor er det en vigtig opgave – at bidrage til skabelsen af dette ejerskab – for at kunne realisere helhedsplanen. Ved først at fokusere på opbakning, sørge for at skabe deltagelse, er vejen for det nødvendige ejerskab skabt.

Nye retninger og sammenhænge
Med forslaget skabes en række nye retninger og sammenhænge: med identitetsbårne forbindelser skabes adgange fra byen til landskabet, fra naturparken til vandet ligesom de nye forbindelser også bidrager til at redefinere og opgradere de eksisterende kvarterer, der får nye identiteter. Vigtigst i det nye hierarki er Den Grønne Elastik, der bliver den nye rygrad i bydelen, der forbinder baglandet med vandet.

Attraktioner
Langs Den Grønne Elastik og som Klemmer mellem kvartererne skaber vi de første vigtige attraktioner, der giver Ydre Østerbro en ny identitet. Der bliver noget at komme efter – uanset om du bor i bydelen eller ej. Med DLG hallen har vi den perfekte ramme for at koble bydelen endnu bedre med byen – og dermed også skabe en attraktiv driver for udviklingen af hele Ydre Østerbro – herunder det nye Vækstkvarter (A1).

Step by step
Udviklingen af Ydre Østerbro vil ske ”step by step”. De første tiltag kan udføres i morgen – de næste i en takt og en form, der giver mening. Hvad formen angår, så tænkes planens enkeltelementer at udvikle sig over tid – fra de første, samtidige etableringer og forsøg, som vi kan tage i brug og lære værdien af, inden de evt. udbygges eller justeres og gøres endnu mere robuste.

Fysik Mental
Mappe 8
Mappe 4
Mappe 13
Mappe 50
20121219 Den Groenne Elastik
GÅrden

 

QUOTE:  “Forslaget har konsekvent skildret en byudviklingsproces på grundlag af det grønne, dyrkede, hvis bæredygtige potentiale, miljømæssigt, socialt, og økonomisk er beskrevet og illustreret agiterende, fantisifuldt og originalt”

FRA DOMMERBETÆNKNING

20121217 Snit Soeen 1 200
Omr A 01
Omr C Ved Vandet 01
K Arkitekter Markedsføring Konkurrence 2012 Nykøbing Falster
Mappe 14
20121217 Tidsline