Side 1

KOLDING, EN AKTIV HAVNEBY

TYPE: Nyt Boligområde, konkurrence 1. Præmie
STØRRELSE: 71 boliger, 63.800 m2
STED: Marienlystvej 15-19  i Skive
KLIENT: Privat investor
KONKURRENCE UDSKREVET AF: Skive Kommune
SAMARBEJDSPARTNERE: LiW Planning, Arkitektfirmaet Andreas Ravn
ÅR: 2021
STATUS: Under udvikling

Udbygningen af Marinaen med Marina City i Kolding skaber nye muligheder for et aktivt udeliv med vandet i fokus. Det skaber mulighed for nye adgange til vandet samtidigt med muligheden for nye aktiviteter på og ved vandet.

Der foreslås 3 strategier der både skaber: en ny aktiv forbindelse mellem byen og marinaen, men som også på vejen i nedslagspunkter opfordrer til et aktivt udeliv og danner sociale mødesteder der kan udvikles over tid for borgere i alle aldre. Samtidig foreslås der brug af midlertidige projekter som igangsætter for hvad der senere kan blive permanente steder, men også for at danne interesse og ejerskab til de nye aktiviteter og programmer.

Strategierne har stort fokus på social bæredygtighed, men også på miljømæssig bæredygtighed samt ikke mindst sundhed og tryghed i planlægningen.

STRATEGI 1_ IDENTITET OG SAMMENHÆNG
Forløbet langs åen ud til Marinaen er i dag en meget forskelligartet oplevelse. Det giver derfor mening at opgradere stien og skabe et spændende men sammenhængende design med en klar identitet. Det foreslås at udvikle en designmanual for belægninger, belysning og inventar. Belysning kan bruges som aktiv medspiller i spil og fysiske aktiviteter. Det foreslås også at værker fra den årlige Kolding Lysfestival samles langs stien og gør den til en helt særlig promenade eller løbe oplevelse.

STRATEGI 2_KNUDEPUNKTER FOR OPHOLD & BEVÆGELSE 
Der foreslås seks nedslagspunkter langs åen i form af nye sikre overgange, udsigtspunkter eller pladsdannelser.

Fælles for punkterne er at de skaber nye fysiske forbindelser så man f.eks. fra baglandet kan komme til havnen og stien langs åen, men også at der skabes menneskelige forbindelser via nye aktive mødesteder.

STRATEGI 3_MIDLERTIDIGHED_ORGANISK UDVIKLING
Det er vigtigt at strækningen langs Åen samt Marinaen er i konstant udvikling. Ligeledes er det vigtigt at borgerne tager området til sig og dette hænger tæt sammen med de muligheder man giver borgerne for selv at tage initiativ og være med til at udvikle området. Det er derfor vigtigt at man i planlægningsfasen reserverer områder hvor ting kan udvikle sig.

Midlertidige funktioner kan udvikle sig i 3 ligeværdige spor A) At man skaber grobund og plads til nye initiativer der gror nedefra, borgere der tager initiativ til selv at skabe aktive mødesteder. B) At man gør plads til test og eksperimenter ved f.eks. at opsætte midlertidige aktiviteter. C) At man inviterer til nye events ved havnefronten. Events som måske over tid vil blive tilbagevendende begivenheder.

27
Side 18
Side 10

”AKTIVE BYER” ER EN KAMPAGNE I DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF), SOM HAR TIL FORMÅL AT SKABE NY VIDEN OG KONKRETE ERFARINGER MED BYPLANLÆGNING, OG SOM UNDERSTØTTER MERE FYSISK AKTIVITET OG LOKALE FÆLLESSKABER I BYERNE. KAMPAGNEN UDVÆLGER TRE KOMMUNER, SOM FÅR TILBUDT AT FÅ LAVET ET VISIONSOPLÆG AF ERFARNE ARKITEKTER FOR ET SPECIFIKT AREAL. VISIONSOPLÆGGENE BESTÅR AF STRATEGISKE FORSLAG, DIAGRAMMATISKE VISUALISERINGER ELLER REFERENCEBILLEDER, DER TILSAMMEN FORMIDLER AMBITIØSE BUD PÅ, HVORDAN DET PÅGÆLDENDE AREAL I HØJERE KAN SKABE FYSISKE RAMMER FOR IDRÆT, BEVÆGELSE OG FORENINGSLIV. NÅR ALLE IDEOPLÆG ER UDARBEJDET VIL DIF SAMLE OP PÅ ERFARINGERNE OG FORMIDLE DEM SAMLET.”

CITAT: LASSE LYCK, DIF

Side 9
Side 5
Side 23