Top View

Den eksisterende gård bibeholdes og tages som udgangspunkt for hele planen.

MARIENLYST

TYPE: Nyt Boligområde, konkurrence 1. Præmie
STØRRELSE: 71 boliger, 63.800 m2
STED: Marienlystvej 15-19  i Skive
KLIENT: Privat investor
KONKURRENCE UDSKREVET AF: Skive Kommune
SAMARBEJDSPARTNERE: LiW Planning, Arkitektfirmaet Andreas Ravn
ÅR: Dec. 2021
STATUS: Under udvikling

ET HERREGÅRDSLANDSKAB

Forslaget tager udgangspunkt i områdets kvaliteter og stedsspecifikke egenskaber og bringer herregårdens historiske elementer ind i en ny moderne fortolkning af herregården og dens tilstødende landskab. Landskabet og dens elementer som herregårdshaven, stengærdene, alléen og selvfølgelig udsigterne til fjorden og de fredede gravhøje bliver således den nye bebyggelsesplans strukturerende elementer.

Herregården ligger smukt i landskabet og skaber en akse mellem de fredede gravhøje og udsigten over fjorden. En akse der går igennem herregårdshaven med de karakterskabende terrasser og trin i græsset. Aksen friholdes fra bygninger på nær ved gården.

Gården Marielyst er centrum for bebyggelsesplanens udvikling og ønskes genskabt som et bygningsanlæg med Længer, Laden, Portnerboligen og Stalden (alle i overført betydning). Der bygges således to nye længer for at genskabe gårdspladsens rum. Længen modsat Marielyst hovedhus får således udsigt mod de fredede gravhøje. Den anden længe mod syd skaber en ny akse med en ny vejadgang mod nord og udsigt til Engens landskabsrum mod syd.

Nord for gården etableres således et område med Laden på den ene side af vejen og et område med fritliggende enfamiliehuse på den anden side. Enfamiliehusene placeres som Gavlhuse på tværs af landskabets kotering, så der fra ladens lejligheder på 1. sal er udsigt over fjorden mod øst. Mod vest har ladens lejligheder terrasser ud mod gravhøjene og Tårnhuset. Tårnhuset placeres på grundens højeste punkt som et dobbelthus eller et hus med mulighed for et alternativt program.

Syd for gården etableres engen som et fælles landskabsrum hvoromkring der etableres boliger i mindre længer og klynger. Mod vest tilpasser klyngerne sig de fredede gravhøje i plan, men også i snit ved at lade boligerne trappe ned mod landskabet for at ende i de små lave terrassemure der grænser op til det vilde landskab. Boligerne har således både udsigt over fjorden, men også fra deres terrasser ud i det store åbne fredede landskab.

Syd for engen opføres Stendigehusene som etplansrækkehuse ligeledes med en dobbeltudsigt mod henholdsvis engen og diget og gravhøjene. Sydøst for Stendigehusene etableres 6 enfamiliehuse der som Gavlhuse ligger tværs på koten, så udsynet mod fjorden fra de bagvedliggende huse maksimeres. Øst for engen opføres rækkehusklyngen Fjordhusene med udsigt over fjorden og terrasser mod vest ud i engens høje græsser.

Længer og klynger rundt om engen sammenbindes af en Legegade. Et “sharedspace” hvor biler, cyklende, gående og legende børn, forhaver og små terrasser deler rummet som defineres og opdeles i offentlige og private zoner via forskelle i belægninger, lave mure, plantekasser og lignende.

Herregårdens nye længer tænkes opført med respekt for hovedhuset ved at lade rytmer og proportioner i facaden gentages i de nye længer. Men det er vigtigt at længerne ikke er kopier af hovedhuset, men mere har karakter af sekundære bygninger således at hovedhuset står frem. Længerne optager elementer fra klassiske lade- og staldbygninger med porte/skodder foran vinduer og døre. Porte der kan åbnes og danne rum mellem naboer. Facaderne tænkes opført i tegl der filtes i en lys/hvid tone og tagene opføres med røde tegl som hovedhuset.

Marienlyst bebyggelsens øvrige huse tænkes opført som bygninger i lyse jordfarver med mørkere tage. Bebyggelsens primære materiale vil være tegl, men for at det ikke bliver for ensartet vil der indgå elementer i træ, ligesom der vil være elementer, detaljer og inddækninger i metal.

Col Engen
Landskabfinala

”DET ER ET FLOT OG GENNEMARBEJDET PROJEKT. PROJEKTET VISER STOR RESPEKT FOR OMRÅDET, VI GLÆDER OS I SKIVE KOMMUNE TIL AT FÅ DET KOMMENDE PROJEKT KONKRETISERET I SAMARBEJDE MED ENTREPRENØREN KAJ OVE MADSEN. JEG ER SIKKER PÅ, AT DET NYE BOLIGOMRÅDE KOMMER TIL AT MOTIVERER MENNESKER TIL AT BOSÆTTE SIG I OMRÅDET”

QUOTE: BORGMESTER I SKIVE KOMMUNE, PEDER CHRISTIAN KIRKEGÅRD

Snit A A 1