Illustration fra konkurrencen

TRYLLESKOVEN, TRYLLESKOV STRAND

TYPE: 1. Præmie, Planlægning af nyt boligområde for ca. 1000 boliger
STØRRELSE: 35 ha
SAMARBEJDSPARTNERE: Lemming & Eriksson, Rambøll, SLA
ÅR: 2005 – 2013
STATUS: Opført

Trylleskov Strand er en boligbebyggelse for 750 boliger beliggende i et af de få grønne områder der er tilbage på Køgebugt strækningen. Derfor har det i hele projektforløbet været essentielt at bibeholde området som rekreativ kile mellem Karlstrup Strandvej og Engstrupmose der grænser op til området.

Mosens karakter har været udgangspunkt for en bebyggelsesstruktur, hvor boligklynger ligger hævet på plinte som fritliggende øer i landskabet.

Hver ø er sin egen klynge af boliger, som øerne imellem varierer i antal af beboere, boligformer, pladsdannelser og materialekarakter. På denne måde opstår et mangfoldigt boligområde med mange lokale identiteter og intime byrum. Vi har til de forskellige boligøer udviklet rammer for materialevalg, views mod landskabet, kantens afslutning, boligernes private uderum, øens indre ankomstrum samt parkering. Disse rammer er udviklet i forhold til de forskellige boligtypologier som Kanthuset, Striberne, Domino, Havehusene, Sokkelhusene.

Solrød Kommune udskrev i efteråret 2004 en idékonkurrence om en ny bydel ved Trylleskoven. E+E kom med som ”wildcard” ud af 4 teams. I februar 2005 blev vi udpeget som vindere på en delt 1. plads med SLA-landskabsarkitekter. Det har været et frugtbart samarbejde mellem Solrød Kommune, SLA og os. Vi har i fællesskab udarbejdet helhedsplan, strukturplanhæfte, de første lokalplaner samt kvalitetsprogram.

Tegnestuen har løbende bistået Solrød Kommune i udviklingen af området bl.a. ved placering af dagligvarebutik, daginstitution og menighedshus.

Koncept diagram, boligen i landskabet.

Nye ø Forslag Til Hele Området

Koncept diagram, boligen i landskabet.

Illustration fra konkurrencen

Fritlagt

Koncept model for “stribe” Ø

Koncept model for “Domino”-ø

Dominoudefrakollage

”DET ER EN KOMBINATION AF STRUKTURPLANENS STYRENDE GRAMMATIK, DEN INDBYGGEDE FLEKSIBILITET OG DEN – OVERORDNET SET – RATIONELLE OFFENTLIGE ØKONOMI I PROJEKTET, DER FØRER TIL, AT PROJEKTET VURDERES SOM DET BEDSTE”

QUOTE: DOMMERBETÆNKNING

Nye ø Forslag Til Hele Området