AKTIVITETSBÅNDET_DEN RØDE LØBER

TYPE: Udendørs idrætsfacilitet
STØRRELSE: 2309 m2 belægning
STED: Møllevej 92
KLIENT: Frederikssund Kommune
SAMARBEJDSPARTNERE: DJ & Co rådgivende ingeniører
ÅR: 2021
STATUS: Opført

Den Røde Løber i Jægerspris er en udbygning af stadionområdets idrætsfaciliteter. Udover fodboldbaner, tennis- og paddlebaner bliver området udbygget med en ny multibane, parkourbane og udendørs fitness område.

Den Røde Løber er samtidigt en opgradering af den eksisterende stiforbindelse mellem Jægerspris skole og Jægerspris Bibliotek til et aktivt strøg der tiltrækker både foreningsidrætten, men også de selvorganiserede og områdets børn og unge. Den Røde Løber er udført i rød gummibelægning med faldunderlag i grå gummi. Langs løbestien er der opsat nye lysmaster der oplyser aktiviteterne og skaber en tryg forbindelse på området.

Skrænten mellem de to boldbaneniveauer er blevet sikret bl.a ved at etablere to udkigsplatforme. På den ene platform er fitnessredskaberne placeret, så man kan se ned på stadionbanen imens man selv træner. Den anden platform er åben i sit program og tiltænkt at man kan stille boder op ved større events evt. med en overdækning.

I hver ende af Den Røde Løber er der udført et rampe- og trappeanlæg der skaber tilgængelig for alle til området samt kan bruges til ophold og træning. Ramperne skaber samtidigt synlighed til området som før lå lidt skjult.

Der er 160m løbebane hvor 2 løbere kan konkurrere på 60 eller 100m distance. Man skal være opmærksom når man løber, så man ikke kommer ud på en ”Detour” mellem parkour, fitness og multibane. En ”Detour” der er meget populær for løbehjul og små løbere da den går rundt om og over de små bakker i området.

Tegnestuen udførte i 2017 en brugerinddragelsesproces for de lokale idrætsforeninger, skoler og ungdomsklub. Processen resulterede i en helhedsplan og katalog med delprojekter. Dvs. der kan stadig tilføjes nye aktiviteter til området og på denne måde holde det opdateret og vedkommende i forhold til nye idrætstendenser.

Ee Arkitekter Activitystrip Theredcarpet 03
Ee Arkitekter Theredcarpet Multilane

” Tendenser viser at vi bruger meget mere tid udendørs. Vi går på café ude, spiser ude, laver mad ude, vi løber året rundt, etc., så skal vi ikke tage konsekvensen og udvikle mange flere aktiviteter udendørs? ”

 

F
Aften