BYNATURRUMMET MYRETUREN

TYPE: Helhedsplan og ByNaturrum
INTERRESSENT
: Lokale og Anlægsfonden, Randers Produktionshøjskole
FOTOGRAF: Hampus Bendtson
SAMARBEJDSPARTNERE
: Leth & Gori, LiW Planning

https://www.rumsans.dk/artikler/myretuenhttps://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/myretuen/https://www.loa-fonden.dk/projekter/2016/bynaturrum-myretuen/

 

Tegnestuerne vandt i 2014 den indbudte konkurrence om multihal og helhedsplan for det gamle kaserne område ved Langvang i Randers. Et af hovedgrebene i helhedsplanen var at skabe en rekreativ forbindelse i landskabet mellem byen og hallen, som bl.a. konkretiseredes i en ’rød løber’, der skulle forbinde hallen med ByNaturrummet og det udsatte boligområde Jennumparken. Multihallen blev ikke realiseret men dele af helhedsplanen, herunder ByNaturrummet.

 

Tegnestuerne har udviklet ByNaturrummet i overgangen mellem Jennumparken og det store naturområde Nordre Fælled. ByNaturrummet er et støttepunkt til formidling af naturparkens flora og fauna.

Projektet havde fra start af arbejdstitlen “Myretuen” hvilket i skitseringsfasen blev omsat til myren der går ud i naturen, for at komme tilbage og lagre sine fund. Fundene lagres i den store reolvæg som er pavillonens bærende element.

Pavillonen indeholder læringsfaciliteter, rum til naturvejlederen og andre støttefunktioner. Udenfor er der etableret overdækning, bord og bænke hvor områdets fund kan blive bearbejdet inden de sættes ind i reolen hvor alle kan se dem.

Projektet er udviklet i samarbejde med lokale naturvejledere og Randers Produktionshøjskole som har været med til at opføre terrasser, siddetrappe og insekthoteller.

Projektet fik Randers Kommunes arkitekturpris i 2019.

H35 01 Myretuen Temp 120 Low
20160522 E+e Lethgori Bynaturrum Langvang Ap MØller.pdf

“Der er tale om et foregangsprojekt, der på en lang række områder vil vise vejen frem for moderne danske idrætsfaciliteter. Det gælder de meget fleksible idrætsrum, der tager særligt højde for ønskerne fra teenagere og kvinder. Og det gælder i høj grad også de mange nye digitale løsninger, som vil vise, hvordan en dansk idrætsfacilitet kan tilbyde brugergrupperne en række spændende muligheder for nye interaktive oplevelser i deres idrætsudfoldelse”.
Citat Pressemeddelelse Idrætsbyen i Espergærde, Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale- og Anlægsfonden

H35 01 Myretuen Temp 070 Low
H35 01 Myretuen Temp 120 Low
H35 01 Myretuen Temp 065 Low
Ee Arkitekter Bynaturrum Myretuen Amphitheatre (2)
Ee Arkitekter Bynaturrum Myretuen Facadevest