Arrival Temp

Ankomst til Rostadion forplads

DET NATIONALE ROSTADION

TYPE: Ny bygning
KLIENT: Fonden Danmarks nationale rostadion, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Københavns Kommune
INTERESSENTER: Lokale og Anlægsfonden, Den A.P. Møllerske Støttefond, Nordeafonden, Team Danmark, Roklubberne
SAMARBEJDSPARTNERE: AART architects, LiW Planning og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen


Rocenteret er en ny villa på søens bred, der i skala og materialitet føjer sig til naboerne og områdets historiske villaer. Det graver sig ikke ned og gemmer sig væk, men bygges op fra bådhallens gridstruktur til et nyt transparent og robust rocenter med en hjemlig atmosfære.

Rocenteret opføres med en bærende betonstruktur der i bådhallens uopvarmede klima står råt, for op gennem huset at blive beklædt med træpaneler der bliver mere og mere forfinede i bearbejdningen af vægge og inventar. Rocenteret tænkes beklædt med rødt cedertræ der patinerer flot i en grå tone, så det får slægtskab med bådebroerne og apteringen i landskabet.

Rocenteret bygges ind i skrænten på kanten mellem skoven og søens rum og formidler denne overgang både i de indre rumligheder, men også i de nære landskabsrum. Rocenteret er således ikke kun orienteret mod søens horisontale flade med de lange kig, men også mod skovens vertikalitet og den tætte kontakt til det rolige grønne rum. Når man bevæger sig rundt i huset, oplever man, at man er på kanten mellem disse to rumligheder, eller at man er i dobbeltrummet med udsyn til begge karakterer som f.eks. fra bådehallen eller det store foyerrum.

Dommertårnet fremstår som en skulpturel trækonstruktion, der både optager landskabets horisontale linjer og skovens vertikale orientering. Facademotivet med de vertikale trælameller giver huset et arkitektonisk slægtskab med Rocenteret og et let og opadstræbende udtryk, som kontrasterer tribunens horisontale bånd. Tårnet opleves som et bygværk, der i kraft af sin materialitet og enkelhed er indpasset i omgivelserne, men som samtidig adskiller sig fra omgivelserne og bliver et visuelt pejlemærke i søens vestlige ende.

Trailcenteret fremstår som en træpavillon med et overdækket udeophold mod eventpladsen. Det lille bygværk har samme arkitektoniske udtryk, som Rocenteret og indpasser sig diskret i skovbrynet med sin lette trækarakter.

Danmarks rostadion er ikke blot et idrætsanlæg, men blander idrætsaktiviteter med sociale aktiviteter og naturoplevelser. Dermed anerkender fremtidens rostadion, at sport ikke kun handler om fysisk styrke og udholdenhed, men også om mental og social velvære. På denne måde skaber anlægget en helhed og robust ramme i hverdagen som afsæt for den enkelte idrætsudøvers præstationer.

Diagram_Bygningen henvender sig til de 2 Landskabsrum

Ee Arkitekter Nationalrowingstadium Viewfromthelake
Tribune Temp

”DET NYE NATIONALE ROSTADION BLIVER INTERNATIONALT ENESTÅENDE, SOM EKSEMPEL PÅ HVORDAN EN EVENTFACILITET OG ET ELITETRÆNINGSMILJØ PLACERET I ET NATUROMRÅDE KAN FUNGERE SAMMEN MED MOTIONSIDRÆT OG MANGE ANDRE IDRÆTSGRENE.”

CITAT: LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

20170304 Længdesnit
20170305 Nord
Multirum Temp
Boathall Temp