Ee Arkitekter 75 004 Eih 008 H

IDRÆTSBYEN I ESPERGÆRDE

TYPE: Om- og tilbygning af idrætsfacilitet
INTERRESSENT: Lokale og Anlægsfonden
FOTOGRAF: Adam Mørk
SAMARBEJDSPARTNERE: NOVA5 arkitekter, Klaus Nielsen rådgivende ingeniører, GHB landskabsarkitekter

Der har blandt idrætsudøvere og borgere været ønsker om at samle områdets idrætsfaciliteter ved fodboldbaner, tennisklub og Espergærde Gymnasium.

SAMTIDIGHED
Idrætsbyen i Espergærde samler de lokale idrætsfunktioner i en ny samlet facilitet med mulighed for at mange forskellige idrætsgrene kan udøves samtidigt. Idrætsbyen består af huse med flere forskellige rumstørrelser, så flere brugergrupper kan sameksistere i en samlet bygning. Det vil primært være Espergærde Gymnasium der bruger faciliteterne i dagtimerne, for at transformeres til et forenings- og klubhus i aftentimerne.

Havens rum i midten af bygningen er det uprogrammerede rum til pausen, men også det rum der giver dagslys og sammenbinder byen med kig på kryds og tværs af huset. Man er fysisk adskilt og kan dyrke hver sin idrætsaktivitet, men man kan se hinanden og være en del af fællesskabet. Idrætsbyen i Espergærde er en modsætning til de mange store multihaller man kender uden dagslys og med mange lukkede døre ind til forskellige haller.

RUMLIG PERFORMANCE
Den nye bygning er en by sammensat af huse med hver deres rumlige performance, som f.eks Rytmikhuset med specialbelysning og god akustik der bruges af gymnastikken, men som også kan være en kultursal for børneteater, film etc. Fælleshuset der om dagen rummer 2 undervisningslokaler kan om aftenen slåes sammen til en stor sal med café eller kulturelle arrangementer. På denne måde opstår der en diversitet i udbuddet af idræts- og fritidsaktiviteter som inviterer til et mangfoldigt kultur- og foreningsliv.

FRA TEORI TIL PRAKSIS
Visionen er at et testcenter og styrketræningslokale sammenbinder teori og praksis for både gymnasiets elever, men også for Helsingør Talent og Elite akademi.  Den Intelligente Idrætsby tilbyder test, selvtest, konkurrencer og leg ved brug af moderne teknologi integreret i bygningsdesignet.

UNGES IDRÆTSVANER
I udviklingen af Idrætsbyen var der fokus på de unges idrætsvaner, især hvordan omgivelserne kan være med til at motivere og fastholde de unge i forenings- og idrætslivet. Det resulterede i uformelle mødesteder med plads til selvorganiserede aktiviteter som Torvet med bouldervæg, Boldburet med udendørs basketballbane og omklædningsrum med lounge- og spejlmøbler.

Elkiær + Ebbeskov arkitekter er totalrådgiver på opførelse af Idrætsbyen i Espergærde. Tegnestuen har stået i spidsen for at team af ingeniører, landskabsarkitekter, brandrådgivere, akustikere, byggeledere, etc. Tegnestuen har været garant for at de bærende visioner fra brugerinddragelsesprocessen er blevet båret gennem byggeprocessen med øje for detaljen, arkitektonisk kvalitet og oplevelsesrige rumligheder.

Ee Arkitekter Idrætsbyen Haverum
Ee Arkitekter Idrætsbyen Fugleperspektiv
Ee Arkitekter Idrætsbyen Indregrøntgårdrum
Ee Arkitekter Idrætsbyen Multisal Indeude
Ee Arkitekter Idrætsbyen Gang Ophold Squash
Ee Arkitekter Idrætsbyen Bouldervæg Leg
Ee Arkitekter Idrætsbyen Multisal Mødested Tilskuerpladser
Ee Arkitekter Idrætsbyen Multisal Tilskuerpladser