02 Landscape 009b

LANGVANG, ATLETIKCENTER

TYPE: Idrætsfacilitet, 1. præmie i indbudt 2 faset konkurrence
STØRRELSE: 5300 m2
STED: Langvang, Randers
KLIENT: Randers Kommune
INTERRESSENT: Lokale og Anlægsfonden
SAMARBEJDSPARTNERE: Leth & Gori, LiW Planning, Hundsbæk & Henriksen rådgivende ingeniører

Tegnestuen vandt i 2014 den indbudte konkurrence om ny multihal og helhedsplan for Langvang ved Randers. Vinderprojektet foreslår at vende standardhallen på vrangen. Yderside bliver inderside og inderside bliver

yderside. Ved at vende multihallen på vrangen opstår der sammenhængende aktiviteter ude og inde – oppe og nede. Et legende hus i bevægelse.

Multihal Langvang er ikke bare én arena. Det er mange forskellige arenaer. Tanken er, at rummet ikke begrænser, men tværtimod inviterer til, at traditionelle aktiviteter lever side om side med utraditionelle aktiviteter.

Projektet kombinerer atletikkens klassiske discipliner løb, spring og kast med andre idrætsdiscipliner og sociale aktiviteter på en helt nye måde. Multihallen giver både rum til at dyrke idræt, som man plejer, men også mulighed for at lege og mødes i mellemrummene.

Multihallen løfter sig over det eksisterende terræn og lader landskabet flyde ind i multihallens indre. På den måde skabes en rekreativ forbindelse i landskabet mellem byen og hallen, som bl.a. konkretiseres i en ’rød løber’, der forbinder hallen med ByNaturrummet og det udsatte boligområde Jennumparken.

Multihallen blev ikke realiseret men dele af helhedsplanen, herunder ByNaturrummet – se projekt Bynaturrummet Myretuen.

Z:liw Planning151 Langvangfase 2projekt32 Skitser Landskab
140129 Langvang 500 Redigeret Forsøg2

DIAGRAM_Differetieret rum temperaturer

1
Axo 01
Langvang Interior 004
sea Server 01seal&g Akkvisitionl&g Konkurrencer20130819 Mu
Interior 02 00